Testimonials acupunctuur


Benieuwd hoe men de acupunctuur behandeling heeft ervaren? ‘Live’ of online?

“Nadat ik zo’n half jaar tevergeefs bij een fysiotherapeut had gelopen met klachten aan beide schouders, verscheen ik in Wouter’s praktijk. Hij wist met zijn Tuina massage de doffe uitstraling naar mijn linkerarm, waardoor ik deze amper meer goed kon bewegen, in één behandeling weg te nemen. Dit was eveneens het begin van een aantal acupunctuur behandelingen om vervolgens niet alleen de schouderklacht grondig aan te pakken, maar ook te kijken naar de psycho-emotionele kant ervan.

Behalve dat deze klacht ook spanningshoofdpijn en vermoeidheid veroorzaakte, liep ik er al zo’n twee jaar mee rond en was het vertrouwen in herstel ervan volledig weggeëbd. Tijdens de behandelingen bloeide dit vertrouwen weer op waarbij zijn betrokkenheid en ondersteuning enorm hebben geholpen. Tevens nam de hoofdpijn en de vermoeidheid af en werd mijn ongesteldheid minder heftig en korter. Ook heb ik mijn dieet als vegetariër enigszins aangepast door af en toe weer vlees te gaan eten wat opvallend genoeg ook bijdroeg aan mijn herstel.

Voorheen waren mijn schouders me alleen maar tot last. Nu koester ik ze. Ik geloof dat een fysieke klacht je iets te vertellen heeft. Nu, wanneer zij me soms vanuit de verte weer kunnen gaan toefluisteren, omdat ik door mijn gedrevenheid weer iets te enthousiast bezig ben geweest, weet ik dat ik een grens heb bereikt en rust mag nemen. Ik heb mezelf en mijn eigen lichaam beter leren kennen. Blij ben ik ervan.”

Minne, Amsterdam


“Vorig jaar ben ik bij Wouter terechtgekomen voor de behandeling van klachten gerelateerd aan mijn burn-out en depressie: spanningen, hoofdpijn en extreme vermoeidheid. Ik heb toendertijd contact met hem opgenomen, omdat ik in het bijzonder geïnteresseerd was in zijn Tuina massage.

Na de intake kwamen we echter tot de voorlopige conclusie dat acupunctuur de beste oplossing zou zijn voor mijn klachten. En inderdaad, tijdens en na elke behandeling voelde ik een diepe ontspanning, werd de hoofdpijn minder en ging het ook steeds beter met de vermoeidheid.

Op een gegeven moment wilde ik stoppen met het antidepressivum. Dit omdat ik het gevoel had dat het mijn afnemende klachten toch nog ergens in stand hield. De afbouw was een uitdagend proces, vooral omdat mijn klachten bij iedere mindere dosis tijdelijk verergerden. Gelukkig hebben zijn behandelingen mij goed geholpen door dit proces heen te komen, vooral op emotioneel vlak. Momenteel ben ik van het antidepressivum af, zijn de klachten aanzienlijk verminderd en heb ik weer het volste vertrouwen in mijn eigen toekomst.

Wat ik kenmerkend vind aan zijn werkwijze is dat hij met veel toewijding te werk gaat. Hij wilde vooraf een zo compleet mogelijk beeld hebben van mijn klachten en ‘lifestyle’, zodat zowel zijn behandelingen als zijn ‘doe-het-zelf ’-tips zo goed mogelijk aansloten. Daarnaast heeft hij zowel tijdens als tussen de behandelingen door mijn psycho-emotionele staat en fysieke klachten gemonitord. Zijn holistische aanpak en betrokkenheid hebben ervoor gezorgd dat ik ten alle tijden het gevoel heb gehad in goede handen te zijn.”

Lieke, Amsterdam


“Toen ik bij Wouter m’n eerste afspraak maakte had ik last van migraine. Die was soms zeer heftig en verdween dan weer enigszins naar de achtergrond. Ik was fysiek oververmoeid vanwege de impact ervan op m’n dagelijkse functioneren. Zo’n twintig jaar geleden had ik dezelfde klacht gehad na een langdurige, stressvolle periode. Met het aanpassen van mijn leefstijl heb ik er de afgelopen jaren goed mee kunnen omgaan, maar op het moment dat ik bij hem aanklopte lukte me dit niet meer.

Mijn keuze voor acupunctuur was intuïtief. Ik had het nooit aangedurfd, omdat ik altijd schrik had voor de naalden. Ook toen en stiekem hoopte ik dat hij voor een massage zou kiezen. Maar nee … Ik reageerde zeer gevoelig op de eerste behandeling, maar vond zelf dat ik het goed had doorstaan en vol vertrouwen maakte ik een vervolgafspraak. “Misschien zou het nu dan een massage kunnen zijn?”, opperde ik nog wel voorzichtig … Maar hij adviseerde me om bij acupunctuur te blijven, omdat ik er het meeste baat bij zou hebben. Hoewel ik zijn vakmanschap vertrouwde, presteerde ik het op onze tweede afspraak een half uur te laat te komen. Iets wat ik normaal gesproken niet doe. Ik had onbewust de behandeling gesaboteerd. Dit konden we allebei zien als een onderdeel van het proces. Hij paste zijn strategie aan en ‘de saboteur’ werd onderwerp van de behandeling.

In de behandelingen die volgden werd de migraine niet meer zo heftig, maar verdween ook niet helemaal. Mijn energie nam wel toe en inmiddels werkte ik op zijn advies ook aan het verbeteren van m’n voeding, beweging (minder ‘sporten’, meer ‘bewegen’) en m’n slaap. Ik kreeg weer meer vertrouwen in m’n lijf en kon beter met de migraine omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat elke fysieke klacht een boodschap heeft en geleidelijk aan kon ik die boodschap weer horen. Juist op het moment dat er in mij genoeg ruimte was gekomen voor een doorbraak, kwam Wouter met een nieuwe behandeling. Tijdens de sessie ging er een enorme hoeveelheid ‘vurige’ energie door m’n lijf waar ik goed mee kon omgaan, mede door zijn aanwezigheid. Na deze sessie stond ik zowel fysiek als psycho-emotioneel weer meer in contact met mijn vuur. Het kon weer stromen. De migraine is sindsdien niet meer teruggekomen.

Ik heb Wouter’s behandelingen als prettig en professioneel ervaren. Mede omdat hij voor elk aspect aandacht heeft: fysiek, psychisch en emotioneel. Toevallig hoorde ik van een kennis dat haar acupuncturist tijdens de behandeling de kamer verlaat. Ik was geschokt … Dit was voor mij onmogelijk geweest en ik zou er nooit voor kiezen. Een acupunctuur behandeling is voor mij een diepgaande ervaring.”

Jolijn, Amsterdam


Online behandelingen met acupunctuur (https://praktijkdehanden.nl/acupunctuur-online-behandelingen/)

“Via een vriendin kwam ik bij Wouter terecht voor een proefsessie van een online-behandeling acupunctuur. In de intake noem ik twee klachten die aandacht vragen. Een vorm van slapeloosheid en een veneuze occlusie in een van mʼn ogen. Een propje in een bloedvat die na enige tijd klachten geeft wat betreft mʼn zicht. Eens in de drie maanden krijg ik hiervoor een ooginjectie in het ziekenhuis waar ik altijd enorm tegenop zie.

Op de afspraak zelf lig ik languit op mʼn bed terwijl Wouter vanuit mʼn iPad zicht op me heeft. Nadat hij bij mij de punten heeft geprikt, vraagt hij me of ik een lijn wil visualiseren vanuit mʼn enkel tot in mʼn oog. Op een zeker moment lijkt het dat er ‘ietsʼ vastgeplakt zit in mʼn oog. Het voelt dat ik in contact ben met dit fysieke probleem. Dan zie ik een voorstelling dat dit weer geheeld zou kunnen worden. Vervolgens kom ik in een soort trance terecht en zie o.a. lichtvlekken die voelen als energieën die komen en gaan. Tegelijkertijd ben ik ook in contact met mʼn omgeving en kan met Wouter blijven communiceren. Aan het einde van de sessie vraagt hij of ik ‘okéʼ ben waarna hij afscheid neemt.

Op zijn advies blijf ik nog even liggen om de behandeling door te laten werken. De ervaring die ik eerder met mʼn oog had dient zich weer aan. Ik zie levensgrote kranten en boeken waaronder ik word bedolven. Het is mijn vader die mij in mijn jeugd overladen heeft met informatie wat een verstikkend effect op me had. Als ik muziek improvisaties wilde maken, moest ik volgens hem eerst de componisten bestuderen. Hij gaf me nooit de ruimte om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Even later komt er nog een beeld voorbij waarin ik word geblinddoekt. Een sprekende metafoor voor het feit dat ik toendertijd niet op mʼn eigen waarneming mocht vertrouwen. Dan komt mʼn omgeving weer dichterbij en is er een afronding. Ik ben ver weg geweest in mʼn eigen verhaal. Ik voel me goed.

Al met al was het een bevredigende sessie waarbij ‘de samenwerkingʼ heel prettig en natuurlijk verliep. Wat me het meeste bij is gebleven was dat ik de genezing van de oogklacht voor me had gezien. Als iets dat haalbaar is. De tijd zal het leren.”

Hans, Amsterdam


Deze testimonial had betrekking op een ongewoon, niet eerder ontvangen verzoek. Of ik aandacht kon besteden aan de stem van een cliënt. Tot mijn eigen verrassing pakte dit heel goed uit, zowel fysiek als psychisch. Acupunctuur als een vorm van stembevrijding.

“Mijn tweede proefsessie voor een online-behandeling acupunctuur van Wouter is op mijn verzoek gericht op een behandeling van mijn stem. Ik ben muzikant en naar mijn gevoel is deze enigszins geblokkeerd. De kwaliteit ervan wisselt nogal en is ondermeer afhankelijk van hoe ontspannen ik ben. Een vorm van stembevrijding zou je het kunnen noemen.

Ik lig ontspannen op mʼn bed en focus op de geprikte punten in mʼn lichaam. Er wordt een baan van energie geopend die vanuit mijn voet uitkomt net boven de adamsappel. De laatste gaat open en ik ervaar ruimte.
Ook komen er beelden langs van de zangavond die ik regelmatig bezoek. Het brengt me bij het gevoel hoe het is om voor mensen op te treden en me te laten horen. Vanuit dit open gevoel brengt het me in contact met zelfvertrouwen, plezier en verlangen om dit te doen.

Ook wordt in de sessie een baan geopend naar mʼn hart. Deze gaat meer openstaan, wordt ruimer. Veel liefde voel ik voor mensen die dicht bij me staan. Opvallend is hoe licht dit voelt. Dan lijkt iets los te komen uit mʼn hart en het is alsof het gaat springen. Een soort dansen. Een dansend hart. Een heerlijk gevoel.

Eenmaal uit de sessie pak ik later die dag mʼn zang weer op. Het gaat ontspannen en ik maak wat opnames. Het klinkt alsof mijn stem ‘een bodemʼ heeft gekregen. Ik hoor dat in ook in verschil met eerdere opnames. Superblij ben ik hiermee. Het is een ontwikkeling waar ik zelf verder mee kan. Later in de week ervaar ik eveneens dat ik in gezelschap met andere mensen makkelijker mʼn eigen plek inneem. Heel bevrijdend!”

Hans, Amsterdam