Testimonials acupunctuur


Benieuwd hoe men de acupunctuur heeft ervaren? ‘Live’ of online?

Een testimonial is voor mij als een reflectie. Hij weerspiegelt. Hoe spiegelend of diffuus ook. Hoe bondig, gecomprimeerd of samenvattend ook en als zodanig onvolledig. Hij weerspiegelt uiteindelijk de cliënt, de samenwerking die we zijn aangegaan, het pad dat ik met hem of haar heb afgelegd, de hoofdbrekens of intuïties die het me heeft gegeven, de betrekkelijke hoogte -en dieptepunten die er waren, de gesprekken of inzichten die het ons heeft opgeleverd, datgene wat hij of zij mij heeft laten zien en wat ik hen heb laten zien. En nu, vastgelegd in schrift, een reflectie waarop ik – op en tussen de regels in – kan terugkijken.


“Ik kwam bij Wouter terecht, omdat ik geïnteresseerd was in zijn combinatie van acupunctuur en ‘body de-armouring’. Ik wilde mezelf vrijer gaan voelen in het aangaan van sociale contacten, vooral in groepen. Daarnaast liep ik indertijd nog bij een andere hulpverlener voor traumaverwerking.

Ik voelde me bij Wouter echt gezien. Wat me eveneens aansprak was dat hij naar de totale mens kijkt waar ik alleszins de meerwaarde van inzie.

Qua resultaten vind ik het lastig om harde conclusies te trekken. Tijdens en na de behandelingen merkte ik de effecten direct en ervaarde ik in het alledaagse leven dat ik me meer open ging stellen voor andere mensen. Dit was in zekere zin een openbaring. Op het moment van dit schrijven, nu inmiddels zo’n twee maanden later, is dit in mindere mate het geval. Dit kan op meerdere manieren worden uitgelegd waar ik nog geen definitief antwoord op heb.

Maar mijn vertrouwen in hem is in ieder geval dusdanig dat ik nog regelmatig mensen naar hem doorverwijs, omdat hij in mijn ogen veel kan betekenen voor mensen met psychosomatische klachten. Lieve groet.”


“Ik heb je ervaren als een zeer betrokken en holistische behandelaar, met oog voor voeding, dromen, verleden en gedrag.
Het was fijn om in deze voor mij intensieve periode bij jou terecht te kunnen met mijn zorgen, zowel in jouw behandelingen als in onze gesprekken.
Vooral de acupunctuur behandelingen aangaande ‘stress’ waren indrukwekkend.
Ik wil je ook bedanken voor de stimulerende rol die je had bij mijn zoektocht naar alternatieve oplossingen.”

Dennis, Amsterdam


“Wat ik enorm aan Wouter waardeer is dat hij echt de tijd voor je neemt. Daarbij stelt hij alles in het werk om aan de hand van de symptomen de werkelijke oorzaken van de klachten te vinden.

Keer op keer stelde hij vragen om het verloop van het proces te monitoren en gaf hij krachtige tips mee die de behandeling ook in het alledaagse leven ondersteunden. Hij keek op een actieve wijze mee wat er nodig was om bepaalde patronen in het fysieke, emotionele en mentale lichaam te verbeteren.

Ik heb uiteindelijk wezenlijke inzichten opgedaan in de periode die ik bij hem onder behandeling was die me werkelijk verder hebben geholpen. Ik voel me rustiger, meer gegrond en slaap beter. Ik kan hem en zijn werkwijze van harte aanraden!”

Lotte


“Ik kwam bij Wouter terecht omdat ik op zoek was naar een oplossing voor mijn chronische darmklachten. De reguliere geneeskunde kon hier geen oorzaak voor vinden met chronisch medicijngebruik tot gevolg. Na een aantal van zijn acupunctuur behandelingen waren mijn klachten grotendeels verdwenen, mede door zijn adviezen op het gebied op voeding, beweging en lifestyle.

Verder heeft hij me met ooracupunctuur behandeld, omdat ik graag wilde stoppen met roken. Een aanrader! Tenslotte hebben we gewerkt aan een oude klacht in mijn schouder en nek, veroorzaakt door een whiplash tijdens een ongeluk. Ook hier een goed resultaat, iets dat ik eerlijk gezegd niet had verwacht, omdat ik hiervoor al jarenlang o.a. fysiotherapie had gedaan.

Wouter heeft de kennis in huis om met uiteenlopende klachten te werken. Iedere behandeling is maatwerk, mede omdat hij via mijn feedback achteraf een goed beeld kon krijgen van de werking van zijn behandelingen. Daarnaast viel me op hoe goed hij op me kon afstemmen, doorvragen en me in beweging kon krijgen. Zowel tijdens de behandelingen als ook met de adviezen achteraf. Ik voel me werkelijk stukken beter!”

Annette, Amsterdam 


“Ik startte bij Wouter met een combinatie van klachten, waaronder stress, problemen met de spijsvertering, de huid, de sinussen en een pijnlijke schouder. Tijdens de acupunctuur behandelingen hebben we veelal met succes aan de verschillende geestelijke en fysieke oorzaken van de klachten gewerkt. Daarnaast gaf hij een reeks aan adviezen waarmee ikzelf in het dagelijkse leven aan de slag kon gaan met betrekking tot voeding, het zelf masseren van acupunten, qi gong-oefeningen, zelfmassages en meditaties. Ik heb Wouter ervaren als een kundig en betrokken behandelaar met een grondige vakkennis die vanuit een holistische lens kijkt naar gezondheid op de lange termijn.”

Tim, Amsterdam


“Via een vriendin kwam ik bij Wouter terecht. Ik wilde een behandeling voor mijn psoas spier. Ook wel de spier van de ziel genoemd. Een onderwerp dat me op dat moment nogal bezighield, omdat ik een sterk vermoeden had dat ik hier nog enige oude, onverwerkte pijn had zitten. Behalve dat ik hierover een boek had gelezen, had een docente tijdens een yogales me eveneens hierop gewezen.

Na een paar behandelingen begon mijn lichaam te wennen aan de naalden. Ik raakte vertrouwd met de werking ervan, de manier waarop zij de energie door mijn lichaam lieten stromen. En dit, tot mijn eigen verbazing, nogal eens op de meest onverwachte plekken. Ik ging uitkijken naar zijn sessies, mede omdat de affirmaties die hij na elke behandeling meegaf nogal resoneerden met mijn eigen bewustzijnsproces waarin ik ondertussen terecht was gekomen.

Op een gegeven moment lag tijdens een behandeling de focus op mijn buik, die voor mij stond voor mijn ongezonde relatie met mijn moeder. Ik had een groot deel van mijn leven al gewerkt aan het gemis van mijn biologische vader. Toen ik dit eenmaal een plek had weten te geven, kwam mijn relatie met mijn nog levende moeder om de hoek kijken. Zowel met haar liefde als haar afwijzen, beide op een vrij heftige manier, en de gespletenheid die dit gaf, had ik jarenlang geworsteld.

Geleidelijk aan ontstond rondom haar acceptatie, rust en balans. Een proces dat mij uiteindelijk meer bij mijn eigen essentie gebracht. Ik mag zijn wie ik ben, mijn vrouw-zijn vol accepteren, kiezen ook voor een geheel eigen leven. Ik voel me vrijer, dankbaar, en meer verantwoordelijk voor mijn eigen leven. Een diepe buiging voor Wouter. Dank voor jouw ondersteuning, dank voor wie jij bent!”

Yvonne


“Nadat ik zo’n half jaar tevergeefs bij een fysiotherapeut had gelopen met klachten aan beide schouders, verscheen ik in Wouter’s praktijk. Hij wist met zijn Tuina massage de doffe uitstraling naar mijn linkerarm, waardoor ik deze amper meer goed kon bewegen, in één behandeling weg te nemen. Dit was eveneens het begin van een aantal acupunctuur behandelingen om vervolgens niet alleen de schouderklacht grondig aan te pakken, maar ook te kijken naar de psycho-emotionele kant ervan.

Behalve dat deze klacht ook spanningshoofdpijn en vermoeidheid veroorzaakte, liep ik er al zo’n twee jaar mee rond en was het vertrouwen in herstel ervan volledig weggeëbd. Tijdens de behandelingen bloeide dit vertrouwen weer op waarbij zijn betrokkenheid en ondersteuning enorm hebben geholpen. Tevens nam de hoofdpijn en de vermoeidheid af en werd mijn ongesteldheid minder heftig en korter. Ook heb ik mijn dieet als vegetariër enigszins aangepast door af en toe weer vlees te gaan eten wat opvallend genoeg ook bijdroeg aan mijn herstel.

Voorheen waren mijn schouders me alleen maar tot last. Nu koester ik ze. Ik geloof dat een fysieke klacht je iets te vertellen heeft. Nu, wanneer zij me soms vanuit de verte weer kunnen gaan toefluisteren, omdat ik door mijn gedrevenheid weer iets te enthousiast bezig ben geweest, weet ik dat ik een grens heb bereikt en rust mag nemen. Ik heb mezelf en mijn eigen lichaam beter leren kennen. Blij ben ik ervan.”

Minne, Amsterdam


“Vorig jaar ben ik bij Wouter terechtgekomen voor de behandeling van klachten gerelateerd aan mijn burn-out en depressie: spanningen, hoofdpijn en extreme vermoeidheid. Ik heb toendertijd contact met hem opgenomen, omdat ik in het bijzonder geïnteresseerd was in zijn Tuina massage.

Na de intake kwamen we echter tot de voorlopige conclusie dat acupunctuur de beste oplossing zou zijn voor mijn klachten. En inderdaad, tijdens en na elke behandeling voelde ik een diepe ontspanning, werd de hoofdpijn minder en ging het ook steeds beter met de vermoeidheid.

Op een gegeven moment wilde ik stoppen met het antidepressivum. Dit omdat ik het gevoel had dat het mijn afnemende klachten toch nog ergens in stand hield. De afbouw was een uitdagend proces, vooral omdat mijn klachten bij iedere mindere dosis tijdelijk verergerden. Gelukkig hebben zijn behandelingen mij goed geholpen door dit proces heen te komen, vooral op emotioneel vlak. Momenteel ben ik van het antidepressivum af, zijn de klachten aanzienlijk verminderd en heb ik weer het volste vertrouwen in mijn eigen toekomst.

Wat ik kenmerkend vind aan zijn werkwijze is dat hij met veel toewijding te werk gaat. Hij wilde vooraf een zo compleet mogelijk beeld hebben van mijn klachten en ‘lifestyle’, zodat zowel zijn behandelingen als zijn ‘doe-het-zelf ’-tips zo goed mogelijk aansloten. Daarnaast heeft hij zowel tijdens als tussen de behandelingen door mijn psycho-emotionele staat en fysieke klachten gemonitord. Zijn holistische aanpak en betrokkenheid hebben ervoor gezorgd dat ik ten alle tijden het gevoel heb gehad in goede handen te zijn.”

Lieke, Amsterdam


“Toen ik bij Wouter m’n eerste afspraak maakte had ik last van migraine. Die was soms zeer heftig en verdween dan weer enigszins naar de achtergrond. Ik was fysiek oververmoeid vanwege de impact ervan op m’n dagelijkse functioneren. Zo’n twintig jaar geleden had ik dezelfde klacht gehad na een langdurige, stressvolle periode. Met het aanpassen van mijn leefstijl heb ik er de afgelopen jaren goed mee kunnen omgaan, maar op het moment dat ik bij hem aanklopte lukte me dit niet meer.

Mijn keuze voor acupunctuur was intuïtief. Ik had het nooit aangedurfd, omdat ik altijd schrik had voor de naalden. Ook toen en stiekem hoopte ik dat hij voor een massage zou kiezen. Maar nee … Ik reageerde zeer gevoelig op de eerste behandeling, maar vond zelf dat ik het goed had doorstaan en vol vertrouwen maakte ik een vervolgafspraak. “Misschien zou het nu dan een massage kunnen zijn?”, opperde ik nog wel voorzichtig … Maar hij adviseerde me om bij acupunctuur te blijven, omdat ik er het meeste baat bij zou hebben. Hoewel ik zijn vakmanschap vertrouwde, presteerde ik het op onze tweede afspraak een half uur te laat te komen. Iets wat ik normaal gesproken niet doe. Ik had onbewust de behandeling gesaboteerd. Dit konden we allebei zien als een onderdeel van het proces. Hij paste zijn strategie aan en ‘de saboteur’ werd onderwerp van de behandeling.

In de behandelingen die volgden werd de migraine niet meer zo heftig, maar verdween ook niet helemaal. Mijn energie nam wel toe en inmiddels werkte ik op zijn advies ook aan het verbeteren van m’n voeding, beweging (minder ‘sporten’, meer ‘bewegen’) en m’n slaap. Ik kreeg weer meer vertrouwen in m’n lijf en kon beter met de migraine omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat elke fysieke klacht een boodschap heeft en geleidelijk aan kon ik die boodschap weer horen. Juist op het moment dat er in mij genoeg ruimte was gekomen voor een doorbraak, kwam Wouter met een nieuwe behandeling. Tijdens de sessie ging er een enorme hoeveelheid ‘vurige’ energie door m’n lijf waar ik goed mee kon omgaan, mede door zijn aanwezigheid. Na deze sessie stond ik zowel fysiek als psycho-emotioneel weer meer in contact met mijn vuur. Het kon weer stromen. De migraine is sindsdien niet meer teruggekomen.

Ik heb Wouter’s behandelingen als prettig en professioneel ervaren. Mede omdat hij voor elk aspect aandacht heeft: fysiek, psychisch en emotioneel. Toevallig hoorde ik van een kennis dat haar acupuncturist tijdens de behandeling de kamer verlaat. Ik was geschokt … Dit was voor mij onmogelijk geweest en ik zou er nooit voor kiezen. Een acupunctuur behandeling is voor mij een diepgaande ervaring.”

Jolijn, Amsterdam


Online behandelingen met acupunctuur (https://praktijkdehanden.nl/acupunctuur-online-behandelingen/)

“Via een vriendin kwam ik bij Wouter terecht voor een proefsessie van een online-behandeling acupunctuur. In de intake noem ik twee klachten die aandacht vragen. Een vorm van slapeloosheid en een veneuze occlusie in een van mʼn ogen. Een propje in een bloedvat die na enige tijd klachten geeft wat betreft mʼn zicht. Eens in de drie maanden krijg ik hiervoor een ooginjectie in het ziekenhuis waar ik altijd enorm tegenop zie.

Op de afspraak zelf lig ik languit op mʼn bed terwijl Wouter vanuit mʼn iPad zicht op me heeft. Nadat hij bij mij de punten heeft geprikt, vraagt hij me of ik een lijn wil visualiseren vanuit mʼn enkel tot in mʼn oog. Op een zeker moment lijkt het dat er ‘ietsʼ vastgeplakt zit in mʼn oog. Het voelt dat ik in contact ben met dit fysieke probleem. Dan zie ik een voorstelling dat dit weer geheeld zou kunnen worden. Vervolgens kom ik in een soort trance terecht en zie o.a. lichtvlekken die voelen als energieën die komen en gaan. Tegelijkertijd ben ik ook in contact met mʼn omgeving en kan met Wouter blijven communiceren. Aan het einde van de sessie vraagt hij of ik ‘okéʼ ben waarna hij afscheid neemt.

Op zijn advies blijf ik nog even liggen om de behandeling door te laten werken. De ervaring die ik eerder met mʼn oog had dient zich weer aan. Ik zie levensgrote kranten en boeken waaronder ik word bedolven. Het is mijn vader die mij in mijn jeugd overladen heeft met informatie wat een verstikkend effect op me had. Als ik muziek improvisaties wilde maken, moest ik volgens hem eerst de componisten bestuderen. Hij gaf me nooit de ruimte om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Even later komt er nog een beeld voorbij waarin ik word geblinddoekt. Een sprekende metafoor voor het feit dat ik toendertijd niet op mʼn eigen waarneming mocht vertrouwen. Dan komt mʼn omgeving weer dichterbij en is er een afronding. Ik ben ver weg geweest in mʼn eigen verhaal. Ik voel me goed.

Al met al was het een bevredigende sessie waarbij ‘de samenwerkingʼ heel prettig en natuurlijk verliep. Wat me het meeste bij is gebleven was dat ik de genezing van de oogklacht voor me had gezien. Als iets dat haalbaar is. De tijd zal het leren.”

Hans, Amsterdam


Deze testimonial had betrekking op een ongewoon, niet eerder ontvangen verzoek. Of ik aandacht kon besteden aan de stem van een cliënt. Tot mijn eigen verrassing pakte dit heel goed uit, zowel fysiek als psychisch. Acupunctuur als een vorm van stembevrijding.

“Mijn tweede proefsessie voor een online-behandeling acupunctuur van Wouter is op mijn verzoek gericht op een behandeling van mijn stem. Ik ben muzikant en naar mijn gevoel is deze enigszins geblokkeerd. De kwaliteit ervan wisselt nogal en is ondermeer afhankelijk van hoe ontspannen ik ben. Een vorm van stembevrijding zou je het kunnen noemen.

Ik lig ontspannen op mʼn bed en focus op de geprikte punten in mʼn lichaam. Er wordt een baan van energie geopend die vanuit mijn voet uitkomt net boven de adamsappel. De laatste gaat open en ik ervaar ruimte.
Ook komen er beelden langs van de zangavond die ik regelmatig bezoek. Het brengt me bij het gevoel hoe het is om voor mensen op te treden en me te laten horen. Vanuit dit open gevoel brengt het me in contact met zelfvertrouwen, plezier en verlangen om dit te doen.

Ook wordt in de sessie een baan geopend naar mʼn hart. Deze gaat meer openstaan, wordt ruimer. Veel liefde voel ik voor mensen die dicht bij me staan. Opvallend is hoe licht dit voelt. Dan lijkt iets los te komen uit mʼn hart en het is alsof het gaat springen. Een soort dansen. Een dansend hart. Een heerlijk gevoel.

Eenmaal uit de sessie pak ik later die dag mʼn zang weer op. Het gaat ontspannen en ik maak wat opnames. Het klinkt alsof mijn stem ‘een bodemʼ heeft gekregen. Ik hoor dat in ook in verschil met eerdere opnames. Superblij ben ik hiermee. Het is een ontwikkeling waar ik zelf verder mee kan. Later in de week ervaar ik eveneens dat ik in gezelschap met andere mensen makkelijker mʼn eigen plek inneem. Heel bevrijdend!”

Hans, Amsterdam