Behandelovereenkomst


De weergave van een deel van deze behandelovereenkomst is bedoeld ter info zodat jij als cliënt in grote lijnen weet waar je bij mij aan toe bent:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
 • De behandelaar/therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
Afspraken behandelingen/consulten
 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt: zie de ‘tarievenlijst’ op de website.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (bij voorkeur bij e-mail, eventueel door een bericht op voicemail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.
Betaling en kosten
 • De kosten van de behandeling: zie de ‘tarievenlijst’ op de website.
 • De kosten van de behandeling dienen contant of met pin te worden voldaan.
Vergoeding van de therapie
 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.
Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.