Onderzoek & links


Heeft voetreflexmassage positieve effecten bij aandoeningen en zo ja, bij welke?

Er wordt al jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar voetreflexmassage, waarbij dit de terugkerende kernvraag is. Wat houdt dit onderzoek in? Wie hierin geïnteresseerd is wil ik graag doorverwijzen naar onderzoeksresultaten uit de periode 2010-2013. Zij zijn afkomstig uit mijn eindscriptie voor de opleiding tot voetreflexmassagetherapeut.

Voor een overzicht van de aandoeningen & de bijbehorende onderzoeksresultaten zie bijlage 1 achterin: https://issuu.com/woutergroen/docs/scriptie


Een link naar een website waaraan ik verbonden: https://www.voetreflex-info.nl

Een link met info over zwangerschapsreflexologie: https://www.integralereflexologie.nl/zwangerschaps-reflexologie