Onderzoek & links


Heeft Tuina positieve effecten bij aandoeningen en zo ja, welke?

Er wordt al jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Tuina, waarbij dit de terugkerende kernvraag is. Wat houdt dit onderzoek naar Tuina in? Wie hierin geïnteresseerd is wil ik graag doorverwijzen naar onderzoeksresultaten uit de periode 2010-2014. Zij zijn afkomstig uit mijn eindscriptie voor de opleiding tot Tuina massagetherapeut.

Voor een overzicht van de aandoeningen & de bijbehorende onderzoeksresultaten zie bijlage 1 achterin: https://issuu.com/woutergroen/docs/wetenschappelijk_onderzoek_naar_tui


Links naar massage platforms waaraan ik verbonden ben:

https://www.massagebon.nl
https://www.massage-info.nl/amsterdam