Acupunctuur: online behandelingen


Kan dit? Virtueel en digitaal? Zonder daadwerkelijk de metalen naalden in het lichaam te ontvangen? Na een experimentele proeffase kan ik dit niet alleen bevestigen, maar blijken deze acupunctuur online-behandelingen niet perse onder te doen voor mijn ‘live’ behandelingen. Ik nodig je bij deze uit om kennis te maken met deze nieuwe, aparte vorm van behandelen. Wees welkom!

“Float like a butterfly, sting like a bee”

Korte voorgeschiedenis

Het idee om deze behandelingen te gaan geven is afkomstig van een Amerikaanse collega. Bij haar uit nood geboren vanwege alle Corona-restricties aldaar, maar ook om cliënten buiten de eigen stad tegemoet te komen. Inmiddels hebben meerdere collega’s haar voorbeeld gevolgd. Zelf heb ik hiermee een paar maanden geëxperimenteerd, ook om me deze behandelingen eigen te maken. De resultaten waren zodanig positief dat ik nu deze stap heb gezet. Energie-overdracht via focus, intentie & resonantie bleek de sleutel te zijn tot deze behandelingen.

Praktische voordelen

 • in het comfort van jouw eigen huis worden behandeld;
 • geen reis -of vervoer beperkingen meer; zeker voor degenen die slecht ter been zijn of voor wie het om een andere reden een opgave is om mijn praktijk te bezoeken;
 • voor degenen die een prikangst hebben, liever niet geprikt willen worden of eerst ervaring met acupunctuur op deze manier willen opdoen;
 • milieuvriendelijker, want ik kan de naalden hergebruiken.

Voorwaarden

 • een online kennismaking (ook om te bepalen of deze behandeling geschikt voor je is);
 • een uitgebreide, schriftelijke intake vooraf per e-mail;
 • een intake-afspraak incl. behandeling (90 min.);
 • toegang hebben tot een online platform via computer, laptop of een tablet.

Werkwijze

Het kan zijn dat voor jouw klacht(en) meerdere behandelingen nodig zijn oftewel een behandeltraject. Mocht je kiezen voor een dergelijk behandeltraject dan hanteer ik hierbij een aantal principes die ook gelden bij mijn ‘live’ praktijkbehandelingen. Principes die beginnen bij een samenwerking die ik vanaf het begin met jou aanga met hierbij ieder z’n eigen verantwoordelijkheid. Door op deze manier de meest optimale omstandigheden te scheppen, vergroot dit niet alleen de slagingskans van de behandelingen, maar kan je hier ook geestelijk rijker uitkomen.

De samenwerking en jouw eigen verantwoordelijkheid heeft betrekking op de volgende zaken:

 • een bewuste keuze maken voor het behandeltraject;
 • genoeg motivatie, commitment en discipline hebben om de behandelingen de prioriteit te geven die zij vaak nodig hebben;
 • het volgen van mijn adviezen als het gaat om dieet, lifestyle en/of ‘beweging’.

Tarieven

 • Een intake (+ behandeling): 90 Euro (90 min.)
 • Behandeling: 69,50 Euro (75 min.) of 85 Euro (90 min.)

Let op!: deze behandelingen worden evenals mijn ‘live’ behandelingen ook door de meeste zorgverzekeraars deels vergoed mits je een aanvullende module ‘alternatieve geneeswijzen’ hebt.

Media

Voor het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg (VNIG: mei/juni 2021) ben ik geïnterviewd toen ik nog bezig was met de uitwerking van deze online-behandelingen. De titel van het artikel luidt: ‘Veerkracht, innovatie en transformatie. Lockdown in de praktijk’ en betreft meerdere collega’s in andere disciplines. Klik hier voor de pdf.

Testimonials

Om een idee te krijgen hoe deze online-behandelingen en de resultaten eruit kunnen zien de volgende twee testimonials uit de experimentele proeffase:

Testimonial 1:

“Via een vriendin kwam ik bij Wouter terecht voor een proefsessie van een online-behandeling acupunctuur. In de intake noem ik twee klachten die aandacht vragen. Een vorm van slapeloosheid en een veneuze occlusie in een van mʼn ogen. Een propje in een bloedvat die na enige tijd klachten geeft wat betreft mʼn zicht. Eens in de drie maanden krijg ik hiervoor een ooginjectie in het ziekenhuis waar ik altijd enorm tegenop zie.

Op de afspraak zelf lig ik languit op mʼn bed terwijl Wouter vanuit mʼn iPad zicht op me heeft. Nadat hij bij mij de punten heeft geprikt, vraagt hij me of ik een lijn wil visualiseren vanuit mʼn enkel tot in mʼn oog. Op een zeker moment lijkt het dat er ‘ietsʼ vastgeplakt zit in mʼn oog. Het voelt dat ik in contact ben met dit fysieke probleem. Dan zie ik een voorstelling dat dit weer geheeld zou kunnen worden. Vervolgens kom ik in een soort trance terecht en zie o.a. lichtvlekken die voelen als energieën die komen en gaan. Tegelijkertijd ben ik ook in contact met mʼn omgeving en kan met Wouter blijven communiceren. Aan het einde van de sessie vraagt hij of ik ‘okéʼ ben waarna hij afscheid neemt.

Op zijn advies blijf ik nog even liggen om de behandeling door te laten werken. De ervaring die ik eerder met mʼn oog had dient zich weer aan. Ik zie levensgrote kranten en boeken waaronder ik word bedolven. Het is mijn vader die mij in mijn jeugd overladen heeft met informatie wat een verstikkend effect op me had. Als ik muziek improvisaties wilde maken, moest ik volgens hem eerst de componisten bestuderen. Hij gaf me nooit de ruimte om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Even later komt er nog een beeld voorbij waarin ik word geblinddoekt. Een sprekende metafoor voor het feit dat ik toendertijd niet op mʼn eigen waarneming mocht vertrouwen. Dan komt mʼn omgeving weer dichterbij en is er een afronding. Ik ben ver weg geweest in mʼn eigen verhaal. Ik voel me goed.

Al met al was het een bevredigende sessie waarbij ‘de samenwerkingʼ heel prettig en natuurlijk verliep. Wat me het meeste bij is gebleven was dat ik de genezing van de oogklacht voor me had gezien. Als iets dat haalbaar is. De tijd zal het leren.”

Hans, Amsterdam

Testimonial 2:

Deze testimonial had betrekking op een ongewoon, niet eerder ontvangen verzoek. Of ik aandacht kon besteden aan de stem van een cliënt. Tot mijn eigen verrassing pakte dit heel goed uit, zowel fysiek als psychisch. Acupunctuur als een vorm van stembevrijding.

“Mijn tweede proefsessie voor een online-behandeling acupunctuur van Wouter is op mijn verzoek gericht op een behandeling van mijn stem. Ik ben muzikant en naar mijn gevoel is deze enigszins geblokkeerd. De kwaliteit ervan wisselt nogal en is ondermeer afhankelijk van hoe ontspannen ik ben. Een vorm van stembevrijding zou je het kunnen noemen.

Ik lig ontspannen op mʼn bed en focus op de geprikte punten in mʼn lichaam. Er wordt een baan van energie geopend die vanuit mijn voet uitkomt net boven de adamsappel. De laatste gaat open en ik ervaar ruimte.
Ook komen er beelden langs van de zangavond die ik regelmatig bezoek. Het brengt me bij het gevoel hoe het is om voor mensen op te treden en me te laten horen. Vanuit dit open gevoel brengt het me in contact met zelfvertrouwen, plezier en verlangen om dit te doen.

Ook wordt in de sessie een baan geopend naar mʼn hart. Deze gaat meer openstaan, wordt ruimer. Veel liefde voel ik voor mensen die dicht bij me staan. Opvallend is hoe licht dit voelt. Dan lijkt iets los te komen uit mʼn hart en het is alsof het gaat springen. Een soort dansen. Een dansend hart. Een heerlijk gevoel.

Eenmaal uit de sessie pak ik later die dag mʼn zang weer op. Het gaat ontspannen en ik maak wat opnames. Het klinkt alsof mijn stem ‘een bodemʼ heeft gekregen. Ik hoor dat in ook in verschil met eerdere opnames. Superblij ben ik hiermee. Het is een ontwikkeling waar ik zelf verder mee kan. Later in de week ervaar ik eveneens dat ik in gezelschap met andere mensen makkelijker mʼn eigen plek inneem. Heel bevrijdend!”

Hans, Amsterdam