Onderzoek & link


Heeft acupunctuur positieve effecten op aandoeningen en zo ja, welke?

Er wordt al jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar acupunctuur, waarbij dit de terugkerende kernvraag is. Hier een lijst van de WHO met hierin een overzicht van alle aandoeningen waarnaar onderzoek is gedaan. Voor een ander helder en gedegen overzicht van dit onderzoek verwijs ik graag naar: https://www.evidencebasedacupuncture.org.

Alternatieve werkmethoden binnen de acupunctuur

Tevens wil ik hier verwijzen naar mijn afstudeerpaper, die een van de vele alternatieve werkmethoden binnen acupunctuur illustreert. De samenvatting luidt: Kunnen geluiden, vormgegeven in klanken en vastgelegd in muzieknoten, een helende werking op ons hebben? Met ‘energie’ als de alpha en omega van geluid omgezet in trillingen of frequenties. Dat is de kernvraag in deze paper. In dit geval toegespitst op de vijf tonen uit de 5-elementen theorie, een fundamentele theorie uit de Traditionele Chinese geneeskunde (TCG). En als dit zo is, hoe kan dit? Met tenslotte als de hamvraag: kan dit alleen via het oor of zijn de acupunctuurpunten op het menselijk lichaam ook een medium hiervoor? Met niet de naald, maar de stemvork als instrument.


Link naar een platform waaraan ik verbonden ben: https://www.acupuncturist-info.nl/