Welkom bij ‘Klassieke acupunctuur’! (en wat houdt dit in?)


Wat veel mensen niet weten is dat er binnen de acupunctuur vele verschillende scholen, specialisaties en methoden zijn. Dit houdt ondermeer in dat de ene acupuncturist de andere niet is en nogal kunnen verschillen qua werkwijze en resultaten. Dit vakgebied is zo veelomvattend dat één leven niet voldoende is om het te bestuderen, laat staan te beheersen. Iedere acupuncturist heeft dan ook na het afstuderen hierin een fundamentele keuze te maken. Welke richting past het beste bij mij en mijn interesses?

EEN KRACHTIGE SPIRITUELE DIMENSIE

Nu wil het gelukkige geval dat ik niet lang na mijn afstuderen in aanraking kwam met de klassieke acupunctuur. Een school of stroming die me vooral aansprak, omdat het een in mijn ogen onmisbare, krachtige spirituele dimensie heeft. Een die ik nogal had gemist in mijn basisopleiding. Bij deze school had ik al snel het gevoel dat ik mijn definitieve richting had gevonden. Sterker nog, mijn definitieve bestemming als behandelaar. Dit laatste wonderlijk genoeg geheel in lijn met de eeuwenoude Chinese, taoïstische, orale traditie, waarop deze school is gebaseerd.

Klassieke acupunctuur behandelt geen symptomen of ziekten, maar heeft vanuit de lens van de Chinese geneeskunde een holistische benadering. De gehele mens krijgt aandacht waarbij in de behandeling aspecten worden meegenomen zoals voeding/dieet, beweging/sporten, lifestyle/gewoonten en de mentale/psychische staat. De belangrijkste reden hiervoor is dat een of meerdere van deze aspecten mede verantwoordelijk kunnen zijn voor de pijnklacht of ziekte en daarmee een zo optimaal mogelijk helingsproces in de weg kunnen staan.

COMPLEMENTAIRE MERIDIANEN

Klassieke acupunctuur maakt in principe gebruik van alle meridiaanstelsels in het lichaam, zowel de primaire (12 meridianen) als de complementaire meridianen (56 meridianen). Dit in tegenstelling tot de gangbare, moderne acupunctuur waar met name met de primaire meridianen wordt gewerkt. Hierbij zijn de primaire meridianen hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het dagelijks onderhouden van de interne organen, terwijl de complementaire meridianen hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de interne organen door ziekten hiervan weg te houden. Doordat de complementaire meridianen – in tegenstelling tot de primaire meridianen – toegang hebben tot het diepste gestel van de mens, zijn zij in staat om de oorzaak of de locatie van een chronische ziekte te behandelen.

Veel mensen associeren acupunctuur vooral met pijnverlichting, blessures en het creëren van meer energie en ontspanning. Hier is het zeker voor bedoeld, maar klassieke acupunctuur kan zoveel meer. De bekende WHO-lijst als het gaat om behandelbare aandoeningen die met succes met acupunctuur kunnen worden behandeld is zeker niet volledig. Het is in staat om vele verschillende, hardnekkige, chronische aandoeningen te behandelen die ogenschijnlijk onbehandelbaar zijn. Denk hierbij aan chronisch, degeneratieve ziekten (ziekten die het bewegingsapparaat of het centraal zenuwstelsel betreffen), auto-immuun aandoeningen, huid aandoeningen, aandoeningen die de zintuigen betreffen (ogen, oren, neus en mond), orgaan ziekten of chronische mentaal-emotionele problemen. De sleutel hiertoe is de intelligentie van het lichaam zelf.

HOLISME IN OPTIMA FORMA

De basisopdracht van het lichaam is dat het de organen koste wat het kost beschermd. Gebeurt dit niet dan kan er onherstelbare schade ontstaan waar eventueel de dood op volgt. Het uitgangspunt bij klassieke acupunctuur is om zo effectief en optimaal mogelijk gebruik te maken van deze hoogstaande, omvangrijke en superieure intelligentie van het lichaam. Even los van de ervaring, expertise en zelf-cultivatie van de behandelaar, die mede een bepalende rol heeft als het gaat om de resultaten, is dit in potentie holisme in optima forma met dito resultaten. Temeer omdat klassieke acupunctuur eveneens kan worden ingezet vanuit diepgaande, spirituele intenties. Hierbij kan het veranderen van het denkpatroon van de cliënt, het geheel aan overtuigingen en de daaraan verbonden emoties die beperkend op iemand kunnen werken, de kern zijn. De eigen blik op pijnlijke levenservaringen ligt hieraan nogal eens ten grondslag. Uiteindelijk kan dit iemand weer op het spoor zetten van zijn eigen unieke levensreis.

VRIJHEID BRENGEN IN LICHAAM & GEEST

Acupunctuur wordt ook wel de kunst van de fijne naalden genoemd. Binnen de klassieke acupunctuur is zowel bij het zetten van de naalden als het manipuleren ervan de intentie van de behandelaar wezenlijk. Hierbij wordt energetisch contact gemaakt met het te behandelen meridianenstelsel. De basisintentie hierbij is om de Qi, de levensenergie in het lichaam, weer zonder beperkingen te laten stromen. Waar nodig balans te brengen daar waar deze ontbreekt. Met als ultiem doel om weer meer vrijheid in lichaam & geest te creëren.

PS met speciale dank aan Jeffrey Yuen, Ann Cecil-Sterman, Sean Tuten, Hamid Montakab en Yvonne Farrell en alle andere collega-acupuncturisten die de klassieke acupunctuur praktiseren, mij hebben weten te inspireren en met hun kennis & ervaring hieraan blijven bijdragen.