☞ ‘LONG COVID’ – welk perspectief biedt de Chinese geneeskunde hierbij? 👀

De Traditionele Chinese geneeskunde (TCG) kan een uitkomst zijn als het gaat om Long Covid-klachten. Maar hoeveel mensen weten dit tegenwoordig eigenlijk? Afgaande op de reguliere media weinig tot niemand.Een algehele vermoeidheid, verminderde conditie, kortademigheid, moeite met concentratie en geheugen (‘hersenmist’) of slaapstoornissen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van symptomen…

Continue reading