Update: het Corona virus & mijn praktijk

  • Vanaf vandaag werk ik in mijn praktijk met een speciaal veiligheidsprotocol om Corona besmetting tegen te gaan. M.a.w. je hoeft je hierover geen zorgen te maken als je in de nabije toekomst een behandeling bij mij hebt of een afspraak hiervoor zou willen maken;
  • Mensen die ziek zijn of zich ziek voelen en daarbij Corona-achtige symptomen hebben, raad ik momenteel af om mijn praktijk te bezoeken; voor alle duidelijkheid; het eerste stadium van Corona kent volgens de Chinese geneeskunde de volgende symptomen: afkeer van koude, koortsig gevoel of geen koorts, droge hoestbuien, droge keel, vermoeidheid, beklemmend gevoel op de borst, misselijkheid, losse ontlasting, bleke tong met wit, vettig tongbeslag. Kortom, dit lijkt op een gewone verkoudheid. Mocht je een of meerdere symptomen hebben en twijfelen over een bezoek neem contact met me op. Ditzelfde geldt als je hierover nog vragen hebt;
  • Tenslotte wil ik wijzen op een psycho-emotioneel aspect dat in de media nog onvoldoende wordt genoemd als het gaat om het voorkomen van de besmetting. Behalve het zelf goed onderhouden van de eigen gezondheid d.m.v. dieet, voldoende beweging en rust, is het hebben van mentale/emotionele ’stress’ een factor die juist nu vanwege het virus meer aandacht zou moeten krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van vaak voorkomende angstgevoelens, je teveel zorgen maken of je teveel laten leiden door eigen onzekerheden. Deze factor kan het weerstandsvermogen behoorlijk aantasten en daarmee de kans op besmetting vergroten (zie ook deze link: https://www.youtube.com/watch?v=iRsV4RvwcWQ). Hoe voorkom je dit? De stress in jouw eigen leven verminderen en/of manieren vinden om hiermee beter om te gaan. Bekende voorbeelden van dit laatste zijn: meditatie, yoga en/of mindfulness beoefenen. Maar er zijn nog genoeg andere alternatieven. Een de-stress massage o.a. waarvoor je bij mij terecht kan (https://praktijkdehanden.nl/to-de-stress-your-own-life-a-catch-22/) Uiteindelijk heb je preventief ook een eigen verantwoordelijkheid.

Neem die ter harte & blijf welkom in mijn praktijk!

https://www.prevention.com/health/a31286522/how-to-boost-immune-system/