Uit de praktijk: de overgang bij de vrouw


Het schrikbeeld?

Als je typische overgangsklachten hebt welke middelen zijn hiervoor tegenwoordig ondermeer ter beschikking? Heeft het wellicht zin naast de klachtenbestrijding ook aandacht te besteden aan het geestelijke aspect ervan? Is de overgang ook niet een nieuwe levensfase die als zodanig aandacht verdiend?
De statistieken

Zo’n 80% van de vrouwen heeft last van overgangsklachten. Een op de drie heeft hier zodanig last van dat het hun dagelijks leven en werk beïnvloedt. Onderzoek heeft laten zien  dat 35% van het ziekteverzuim van vrouwen boven de 45 jaar overgangsgerelateerd is. Statistieken van vorig jaar die er niet om liegen. De overgang blijkt maar aan relatief weinig vrouwen voorbij te gaan en voor veel vrouwen kan dit een nogal ingrijpende, zelfs ontwrichtende levensperiode zijn.

Remedies

Inmiddels bestaan naast de bekende synthetische hormoontherapieën ook natuurlijke middelen ter verlichting van de klachten of zelfs het verdwijnen ervan. Voorbeelden hiervan zijn teunisbloemolie, een kruid als zilverkaars (‘Black Cohosh’) of progesteron crème. Middelen die overigens ook kunnen worden ingezet bij PMS klachten. Afgaande op verhalen van cliëntes kun je hier zeker baat bij hebben. Daarbij geldt wel dat het ene middel beter aanslaat dan het andere, afhankelijk van jouw persoonlijke constitutie. Een kwestie van uitproberen dus, waarbij het zeker geen kwaad kan om ook bij deze middelen de contra-indicaties te lezen. Andere natuurlijke remedies die hierbij zeker kunnen helpen zijn het zoveel mogelijk vermijden van stress, gezonde voeding en speciale, op de overgang gerichte yogavormen.

De psyche

Een ander aspect dat volgens de cliëntes baat kan hebben is eveneens aandacht te besteden aan het geestelijke aspect van de overgang. De overgang niet alleen te zien als een schrikbeeld van klachten met de onderliggende angst of zorg als een slechte raadgever, maar eveneens te zien vanuit een meer positieve bril als een nieuwe levensfase. Een fase waarin je als vrouw niet alleen afscheid neemt van je vruchtbaarheid en alles wat hiermee samenhangt, maar ook zaken kan verwelkomen. Een natuurlijk rijpingsproces in het ouder worden met ‘mindfulness’ als een constante reminder. Meer tijd nemen voor jezelf, bewuster omgaan met jouw lichaam en meer zorg dragen hiervoor kunnen hier onderdeel van zijn. Kortom, de overgang gebruiken om niet alleen op te zoek naar een nieuwe hormonale balans, maar ook een geestelijke. Een holistische benadering die – mocht dit nodig zijn – mede kan helpen om de meer scherpe kantjes van de overgang te halen.

PS een link met een helder overzicht van zowel de klachten als de remedies: https://vuurvrouw.nu/de-overgang-van-a-tot-z/