Een I Tjing consult – ‘waarzeggerij’ voor deze tijd?


Heb je dringende levensvragen? Zit je in een situatie waar jezelf geen antwoord op hebt? Kan je wel advies gebruiken om meer inzicht in jezelf te krijgen? De I Tjing, het eeuwenoude Chinese orakelboek, kan je hierin bijstaan. Het kan je pasklare antwoorden geven, een richting aangeven of je dichterbij jezelf brengen. Ook in tijden als deze is de wijsheid uit dit boek vrij te raadplegen. Het kan dienen als een spiegel, klankbord of een manier om je het oude Chinese gedachtengoed zoals het Confucianisme en het Taoïsme meer eigen te maken. De I Tjing is een op zichzelf staande universele bron die werkelijk dienstbaar is aan iedereen. Als eeuwige student van dit medium kan ik je wellicht inspireren tot het gebruik ervan.

Als het gaat om de vertaling en interpretatie van de I Tjing bestaan er tegenwoordig ontelbare edities vanuit vele verschillende invalshoeken. De meta-literatuur over dit onderwerp is een bibliotheek op zichzelf. Nog los van de vele plekken tegenwoordig op het internet waar je het orakel kan raadplegen. Ook over het gebruik ervan bestaan er ondertussen vele verschillende versies. Het geeft niet alleen de wereldwijde aantrekkingskracht van dit medium weer, maar eveneens de enorme gelaagdheid ervan. Je zou het kunnen vergelijken met de veelvuldige dimensies van een fractal, die zich schijnbaar oneindig kan vermenigvuldigen in deelaspecten. Vandaar ook dat de I Tjing in het verleden, zeker in de Chinese cultuur, behalve als ‘waarzeggerij’, in gebruik is geweest op vele gebieden en in alle lagen van de maatschappij werd geraadpleegd. De ultieme zeggingskracht van dit ‘Boek van de Veranderingen’ is misschien wel dat het de kosmos weergeeft als een organisch proces dat als cyclus geen begin of einde kent.

Voorbereiding – aandacht, intentie & focus

De belangrijkste trefwoorden bij een I Tjing-consult zijn aandacht, intentie en focus. Zij vertegenwoordigen impliciet het respect dat dit medium vraagt. Dit begint al bij het stellen van jouw vraag. Het is de eerste fase waarin het contact met de I Tjing wordt gelegd en is mede bepalend is voor de uitkomst ervan. Waar voor de één de vraag meteen helder is en geen extra reflectie nodig heeft, kan het bij een ander vragen om een proces van afpellen om meer tot de essentie ervan te komen. Een wezenlijke fase die vraagt om meer contact met jezelf te maken die je al de nodige nieuwe inzichten kan geven. Misschien kom je er dan zelfs achter dat je het antwoord eigenlijk al zelf weet of de vraag niet langer relevant is. Een goede voorbereiding kan hier het halve of zelfs het hele werk zijn.

Intentie

Op het moment dat de vraag helder is, doet jouw intentie zijn intrede. Wat wil je eigenlijk met deze vraag? Waar de één een zo’n helder mogelijk antwoord voor zichzelf wil, kan het zijn dat een ander juist met het antwoord ook anderen wil dienen. Soms is het ook zo dat de I Tjing met z’n antwoord je bij dit laatste brengt. Tevens kan het zijn dat je eigenlijk niet zit te wachten op het meest toepasselijke antwoord, want ben je nu wel bereid om de stappen die het antwoord van je vraagt ook te zetten? In deze tweede fase is de I Tjing in staat om dit ook inzichtelijker bij jezelf te maken. ’Intentie’ is hier niets anders dan dat je jezelf energetisch verbindt met jouw vraag. Met hart & ziel. Alsof je bij het stellen van de vraag daadwerkelijk voor een levensechte oude, wijze man/vrouw zit waarvoor je niets kan verbergen. Hoe completer jij aanwezig bent, hoe beter de I Tjing jou in de regel kan bedienen.

Focus

De derde fase heeft alles te maken met focus. Het moment waarop je de vraag met de daaraan verbonden intentie stelt. Hiervoor zijn verschillende methoden waarbij ik een voorkeur heb voor de methode met de drie munten. De meest ideale situatie hierbij is dat je tijdens dit moment jezelf even volledig afsluit van jouw omgeving, vrij van externe invloeden, in een meditatieve staat. Maar als dit niet optimaal gebeurd, blijft de I Tjing behulpzaam. ‘Perfectie’ heeft het niet als norm. Integendeel, zoals ook uit de teksten bij de hexagrammen blijkt, het gebruikt de menselijke imperfectie als blauwdruk. Uiteindelijk heeft de I Tjing overal een antwoord op. Die eerlijkheid, integriteit en loyaliteit heeft het nu eenmaal. Als zodanig ben je met een vraag bij de I Tjing altijd op het goede adres.

Een hexagram als antwoord – wat nu?

Na het ontvangen van het antwoord in de vorm van een hexagram neem ik in eerste instantie mezelf als referentiepunt. Wat zegt de titel en de eerste begeleidende tekst mij? M’n eigen gezonde verstand, m’n intuïtie en m’n eigen lichaamstaal kunnen hierbij een rol spelen. Wat in het antwoord raakt me? Wat voor een beelden roept het bij me op? Welke associaties maakt het bij me wakker? Het antwoord ligt tenslotte in de vragensteller zelf besloten. De I Tjing is op de keper beschouwd de spreekwoordelijke Zen-vinger die naar de maan – de vragensteller – wijst.
Mocht het antwoord niet bevredigend zijn of is de behoefte daar, dan verdiep ik me in de aanvullende teksten, de lijnen en de afbeeldingen bij het hexagram. Als referenties gebruik ik hierbij eventueel een aantal verschillende edities van de I Tjing die ik door de jaren heen heb verzameld, zowel in boekvorm als online. Mocht het antwoord desondanks vragen bij me achtergelaten, dan gebruik ik eventueel een tweede vraag om aan het orakel te stellen. Dit vereist meestal dat je deze stelt vanuit een andere invalshoek. Ja-of-nee vragen worden vaak ontraden, omdat het medium zich hiervoor minder goed leent. Advies-vragen doen het in de regel beter. Maar probeer dit zelf uit.

I Tjing interpretaties

Het vraagt enig eigen onderzoek om erachter te komen welke I Tjing-uitgave qua vertaling en interpretatie het beste bij je past. Waar je affiniteit mee hebt en de interpretatie voor jou makkelijker maakt. Hierin kan ik je niet echt raden, want dit is een kwestie van persoonlijke smaak. Maar de bekende standaardvertaling van de Duitse sinoloog Richard Wilhelm blijft een goed uitgangspunt om mee te beginnen. Ondanks de gedateerdheid van de vertaling en de interpretatie. Het speciale voorwoord hierin van Carl Jung, een I Tjing liefhebber, zie ik vooral als een boeiende bonus die vanuit zijn term ’synchroniciteit’ een poging heeft gedaan om de werking ervan te verklaren.

Oefening baart kunst

Neem vooral ook de tijd om je de I Tjing eigen te maken. Ongeduld is hier een slechte raadgever. De beste manier is simpelweg te oefenen met vragen. Probeer alleen in dit oefenproces het respect op te brengen dat de I Tjing vraagt en neem vragen die je op dat moment ook werkelijk bezighouden. Hierbij kan het overigens gaan om vragen over alledaagse, meer banale zaken als diepgaande levensvragen. Juist die diversiteit kan verhelderend werken. Een veelgehoord verhaal is dat de eerste pogingen bij sommige mensen stranden, omdat zij moeite hebben om de titel en teksten te interpreteren. In een dergelijk geval is het raadzaam om eveneens meer eigentijdse vertalingen/interpretaties te bekijken.

Zelf aan de slag?

Tenslotte hoop ik dat ik je hiermee voldoende heb geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met de I Tjing. Mocht je desondanks nog vragen hebben, advies nodig hebben of ben je wel benieuwd hoe een ander het doet, dan is er de mogelijkheid om een consult met me af te spreken. Maar ik raad je aan om het eerst zelf te proberen. Behalve dat een beschouwende zelf-dialoog in tijden als deze sowieso geen kwaad kan, is dit uiteindelijk de meest geschikte manier om erachter te komen of dit medium werkelijk bij je past. De I Tjing kan weliswaar dienstbaar zijn aan iedereen, maar de toegankelijkheid ervan – en daarmee de connectie die je ermee voelt – bepaal je grotendeels zelf ?

Praktische info consult:

Locatie: kan zowel ‘live’ in mijn praktijk als online.
Duur: 90 min.
Tarief: 50 euro.
Voor vrijblijvende info of vragen neem contact met me op: 06-16135455 (idem Whatsapp).