De ‘Luo Mai’ – wie ben ik zonder die gedachte & emotie?


Eureka! Onlangs heb ik een nieuw inzicht gekregen dat zeker deze uitroep waard is. Dit dankzij een van mijn collega-acupuncturisten die me voortdurend weet te inspireren. Het heeft me een geheel nieuw perspectief gegeven op bepaalde onderdelen van de meridianen binnen de Chinese geneeskunde. Deze verbindende zijtakken of reservoirs, ook wel de ā€˜Luo Maiā€™ genoemd, hebben het vermogen om lichaam en geest te ontdoen van opgebouwde, verstorende emoties. Nog belangrijker, zij kunnen hierdoor de ruimte creĆ«ren om de gedachten die ten grondslag liggen aan deze emoties los te laten. Overtuigingen over onszelf, de ander of de buitenwereld die onze blik op de werkelijkheid mede bepalen. Als zodanig kunnen de Luo Mai een nieuwe, ā€˜ontfilterdeā€™ blik geven op die werkelijkheid.

Het geval wil dat ik al jaren geĆÆnteresseerd ben in therapieĆ«n die in staat zijn om hardnekkige, ontregelende overtuigingen succesvol te behandelen. Nu ben ik tot de ontdekking gekomen dat de Chinese geneeskunde deze zelf ook in huis heeft. Een therapie die gebruik maakt van de bijna onvoorstelbare, ingenieuze, aangeboren intelligentie van het menselijk lichaam zelf. Deze intelligentie dient slechts een doel: het behoud van de integriteit van ons lichaam, ons mentale vermogen en onze psyche. De waarde van deze therapie is baanbrekend te noemen. Het achterliggende doel is om mensen meer hun volle potentieel te laten leven door datgene wat hen hierin belemmert, negatieve overtuigingen en aanverwante emoties, te behandelen. Gedachtes waarmee zij zich hebben geĆÆdentificeerd. Hierbij kan het gaan om negatieve, diepgewortelde overtuigingen over wie wij in de kern zijn of de meer hardnekkige, alledaagse oordelen.

Luo Mai & bloed

De Luo Mai omvatten het gebied van ons bloed en alle onderdelen die hier deel vanuit maken zoals bijv. de bloedvaten. Hierdoor zijn zij ondermeer geschikt voor de behandeling van bloed gerelateerde klachten. Emoties die excessief zijn, bewust of onbewust onderdrukt worden of niet goed worden verwerkt, vallen hier ook onder. Er zijn genoeg spreekwoorden in onze eigen taal die ook naar dit verband tussen bloed en emoties verwijzen. Bekende voorbeelden zijn: mijn bloed kookt, iemand het bloed onder de nagels vandaan halen of iemands bloed kunnen drinken. De meest basale emoties zijn woede, onze ingeboren angst en imaginaire angst, zorgen/getob en verdriet. Het lichaam heeft verschillende meridiaanpunten om de emoties tijdelijk een plek te geven en vast te houden. Luo-punten die fungeren als tijdelijke reservoirs om te voorkomen dat de emoties bij de organen terechtkomen. Op deze manier vormen de punten buffers die van belang zijn bij het voorkomen van serieuze ziektes die op de lange termijn ook terminaal kunnen zijn. Wanneer de opslagpunten teveel emoties te verwerken krijgen kan dit zich gaan uiten in verschillende verschijnselen in of onder de huid. Te denken valt aan bijv. spataderen, blauwe plekken of verkleurde bloedvaten. In een verdergaand stadium kunnen het bijv. knobbeltjes of cystes zijn. In een nog later stadium zijn er zowel externe als interne symptomen van de betreffende meridiaan mogelijk die kunnen aangeven dat zij het orgaan bijna hebben bereikt. Kortom, aan de diverse verschijnselen valt af te lezen in welke stadium de emotionele pathologie zich bevindt.

Luo Mai-behandelingen

Het doel van de Luo-behandelingen is om het teveel aan deze emoties ergens in het traject te behandelen. Het stadium waarin deze opeenstapeling verkeert bepaalt het soort behandeling. Een behandeling kan er als volgt uitzien. Door het Luo-punt en andere aangedane, zichtbare Luo-plekken op de meridiaan met een naald te laten bloeden kan de client de emotie loslaten. Het daadwerkelijk laten bloeden is essentieel, waarbij een klein, minuscuul druppeltje voldoende kan zijn om het gewenste effect te verkrijgen. Bijzonder is dat hierna de overtuiging die deze emotie heeft gecreƫerd als het ware bloot kan komen te liggen. Juist omdat deze gedachte is ontdaan van zijn emotionele lading. Dit is het moment waarop de persoon zich bewust kan worden van deze gedachte, de illusie ervan kan inzien en haar kan laten gaan. Coaching hierbij van de behandelaar, voor, tijdens en na de sessie, is van belang. Uiteindelijk kan de behandeling ertoe leiden dat de overtuiging uit het mentale vermogen, de hersenen, verdwijnt.

De kracht van deze behandelingen vertaalt zich in zogenaamde ā€˜healing eventsā€™ die tijdens of na de behandelingen kunnen optreden. Voorbeelden hiervan zijn: het verschijnen en verwerken van bepaalde onderdrukte herinneringen, voelbare positieve veranderingen in bepaalde persoonlijke relaties of zuiverende, lichamelijke uitingen zoals overmatig trillen van het lichaam, zweten of niezen. De meerwaarde van de Luo-behandelingen is dat zij een ontlastend effect kunnen hebben op zowel lichaam als geest. Het opslaan van de emoties in de Luo-punten vormt een zekere lichamelijke belasting waarbij de reserves in ons lichaam worden aangesproken. Daarnaast kunnen de overtuigingen en hun aanverwante emoties onze geestelijke veerkracht en vindingrijkheid verminderen.

Luo mai: voorkomen is beter dan genezen

Tot slot is een van de basisbeginselen van de Chinese geneeskunde hier van toepassing: voorkomen blijft beter dan genezen. Voor het beter reguleren van de eigen gedachten en emoties zijn er tegenwoordig vele manieren om hiermee aan de slag te gaan. Mindfulness, meditatie of EFT (Emotional Freedom Techniques) zijn slechts een paar voorbeelden. Het bewust onderkennen van de eigen overtuigingen is een eerste stap in het helingsproces. Om zich vervolgens af te kunnen vragen: ‘wie zou ik eigenlijk zijn zonder die gedachte en emotie?’ Een vraag die niet alleen lucht kan geven als een pas op de plaats, maar ook de identificatie met de gedachte helder kan maken, deze kan laten kantelen om haar hierna van je af te kunnen zetten.

PS dit is een vereenvoudigde weergave van de ā€˜Luo Maiā€™ die geĆÆnspireerd is op een taoĆÆstische traditie binnen de Chinese geneeskunde.