De Jing app – wat is het leven zonder ‘Jing’?


“Essence [‘Jing’] is that which is bestowed by Nature. It is rooted in the beginningless, espied in the absolute, and becomes fragmented in the temporal.” – Ancestor Lu, Qingwei sanpin jing (circa 6th century A.D.)

Adviezen geven na een behandeling is een vast onderdeel van m’n werk. Een vorm van nazorg. De ervaring heeft ondertussen geleerd dat dergelijke adviezen op het gebied van voeding, lifestyle, beweging/sport & de psychische gesteldheid essentieel zijn als het gaat om klachtenverlichting of het oplossen van de klacht. Zonder deze adviezen wordt in de regel de behandeltijd langer, wordt in niet of mindere mate de meest optimale verlichting of genezing behaald en/of kunnen de klachten na enige tijd bij de cliënt weer gaan opspelen. Aangezien er op het gebied van de Chinese geneeskunde velerlei mogelijkheden zijn om dit te doen, kan dit ook best een tijdrovende neven-activiteit zijn. Nog los van het inventieve knip-en-plakwerk dat dit regelmatig van me vraagt.

De introductie onlangs van de ‘Jing’ app is om die reden een uitkomst voor me. Een Engelstalige ‘self-care’ app die kant-en-klare adviezen geeft op het gebied van zelfmassage (Tuina), acupressuur, voeding, meditatie en Qigong. Waar van toepassing veelal verpakt in video’s met heldere instructies waardoor een cliënt er moeiteloos mee aan de slag kan gaan. Een Qigong oefening voor lage rugpijn, de zelfmassage van een of meerdere acupunten bij zwangerschapsklachten of een keur aan recepten om bijv. meer Qi in het lichaam op te bouwen of deze beter te laten circuleren. De cliënt kan hier werkelijk zelf de was doen.

Eerlijkheidshalve stond ik in eerste instantie niet te springen om de app te introduceren in m’n praktijk. Ik ben geen fan van apps in het algemeen vanwege de digitale, verstorende ruis die dit voortdurend kan geven. Maar nadat ik h’m uitgebreid had uitgeprobeerd zag ik er uiteindelijk toch de grote toegevoegde waarde van. De extra pingetjes op m’n mobiel neem ik in dit geval op de koop toe. Mede ook omdat de Engelse collega’s op deze app mij ondertussen ook weer hebben weten te inspireren met hun eigen individuele inbreng. Bijkomende voordelen zijn dat de app voor de cliënt gratis is, vraagt zij als het gaat om ‘privacy’ om een minimaal gebruik van de cliëntgegevens en is de app gebruiksvriendelijk.

Het Chinese woord ‘Jing’ staat voor ‘essentie’ en heeft meerdere betekenissen. Simpel samengevat is er de voorhemelse Jing, de vaststaande levensenergie die je vanaf de geboorte van jouw ouders hebt meegekregen, de nahemelse Jing is de energie die je uit voedsel haalt en de Nier Jing is een combinatie van beide die mede jouw constitutie bepaalt. Nu is het zaak – wil je tenminste zo gezond mogelijk jouw oude dag ingaan en deze nog kunnen vieren – om de voorhemelse Jing als reserve-opslag in het leven zo min mogelijk aan te spreken, de nahemelse Jing zo goed mogelijk te voeden en de Nier Jing vraagt om een combinatie van beide. Kortom, ‘self-care’ van de Jing is wezenlijk voor een gezond en lang leven en als zodanig had de naam voor deze app niet beter gekund. Wat is het leven zonder ‘Jing’?

PS ik heb geen aandelen in deze app en hier meer info van de makers: https://jingselfcare.com