Acupunctuur & psycho-emotionele-spirituele (PES) klachten


Gaan zij samen? Of beter gezegd, kan acupunctuur PES (psycho-emotionele-spirituele)-klachten ook met succes behandelen? Meestal wordt deze tak van de Chinese geneeskunde hier niet direct mee geassocieerd. Opmerkelijk omdat menigeen nog wel weet dat het in essentie een holistische therapie is. Lichaam & geest als een eenheid ziet waarbij menige klacht als psycho-somatisch kan worden gezien. Acupunctuur kan PES-klachten niet alleen succesvol behandelen, maar kan bovendien in veel gevallen tot de wortel van de klacht gaan. Oftewel, een bijzondere vorm van ‘diepte-acupunctuur’.

De theorie achter PES-klachten

PES is in mijn opvatting een verzamelwoord voor alle lichamelijke klachten die betrekking hebben op de psyche, ons mentale vermogen, onze gevoelens/emoties en in zekere zin ook op onze ziel.

Voor een beter inzicht hieronder enkele definities zoals ik die hanteer:

 • Psyche (‘the psyche’) = onze geestelijke, bewuste en onbewuste processen;
 • Mentaal vermogen (‘the mind’) = ook wel ons bewuste proces genoemd;
 • Gevoelens of emoties (‘feelings or emotions’) = het onderscheid dat hier gemaakt kan worden is dat gevoelens bewust worden ervaren en dat emoties zich onbewust of bewust manifesteren;
 • Ziel (‘the spirit or soul’) = een overkoepelend, alles in zich verenigend geheel. Het is onze onzichtbare, op zichzelf staande basiskern, die in wezen niet kan worden aangetast door het lichaam, de psyche of de emoties. Tegelijk kan de ziel via deze zelfde ‘portalen’ wel een signaalfunctie hebben. Leeft iemand niet naar het volle potentieel van zijn ziel dan kan dit zich uiten als klacht op een of meerdere gebieden.

Wat zijn PES-klachten?

Klachten kunnen verband houden met:
 • Levensvervulling (hoe tevreden ben jij op dit moment met de belangrijkste onderdelen in jouw leven en wat schort hier eventueel aan?)
 • Relaties in de brede zin (bijv. de balans tussen afhankelijkheid versus onafhankelijkheid)
 • Belangrijke, ingrijpende levensveranderingen (bijv. het ouder worden, de menopauze, de midlife crisis, een nieuwe baan, een verhuizing of het krijgen van kinderen)
 • Het eigen identiteitsgevoel (bijv. lage zelfwaardering of zelfrespect, moeite om jezelf te accepteren, moeite om het gesprek met jezelf aan te gaan).
Meer specifieke klachten zijn o.a.:
 • chronische stress (moeite met ontspanning);
 • moeite met concentratie (ADD);
 • burn-out;
 • slaapstoornissen;
 • depressie;
 • paniekaanvallen;
 • geboortetrauma;
 • psychotrauma;
 • PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom);
 • fobieën;
 • chronisch vermoeidheidssyndroom;
 • verslavingen;
 • hyperactiviteit (ADHD);
 • eetstoornissen (o.a. boulimia, anorexia, eetbui-stoornis).

Werkwijze

Iedere lichamelijke klacht heeft in mijn ervaring een PES- bestanddeel. Dit is niet altijd even makkelijk vast te stellen. De mate waarin dit geldt kan ook per persoon nogal verschillen. Het PES-gehalte van de klacht geeft echter mede aan waar de voornaamste aandacht in de behandeling naar toe zou moeten gaan: lichaam of geest.
Om die reden stel ik in zowel de intake als het persoonlijke gesprek met jou niet alleen de historie van de klacht centraal, maar ook jouw persoonlijke verleden. Idealiter ontstaat op deze manier een globale tijdslijn waarin beide onderdelen zijn terug te vinden. Mocht hieruit blijken dat het PES-bestanddeel van de klacht zwaarwegend is, dan bespreek ik met jou de mogelijke behandelvormen. Wezenlijk is hierbij dat jijzelf uiteindelijk bewust voor dit traject van meerdere behandelingen kiest. Dit is niet alleen van belang met het oog op de slagingskans ervan, maar ik wil hiermee ook dat jij jouw eigen verantwoordelijkheid neemt. Wat wil jij bereiken met dit traject in deze fase van jouw leven?

Samenwerking

Een behandeltraject doe ik in samenwerking met jou waarbij een ieder z’n eigen verantwoordelijkheid heeft. De adviezen die ik hierbij geef kunnen te maken hebben met voeding, lifestyle en beweging. Jouw motivatie en prioriteiten zijn hierbij essentieel.
Vanuit deze samenwerking kan het traject er werkelijk toe leiden dat niet alleen jouw klacht wordt verlicht of verholpen, maar ook dat je er geestelijker rijker uitkomt. Of dit nu gaat om nieuw opgedane inzichten in jezelf, jouw rol t.o.v. de medemens of een andere, meer eigen blik op het leven. Die extra toegevoegde waarde zie ik als een wezenlijk bestanddeel van dit traject.

Hulpmiddelen

Naast mijn holistische therapieën (acupunctuur & mijn diverse massagevormen), bied ik in dit traject ook alternatieve werkvormen aan. Voorbeelden zijn meditaties, alternatieve vormen van lichaamswerk waaronder EFT (Emotional Freedom Techniques), TRE (Trauma Releasing Exercises) of speciale ademtechnieken. Alternatieve werkvormen die ik via (zelf)studie en een niet aflatende, brede belangstelling me eigen heb gemaakt. Nieuwe, actuele denkbeelden waarin een brug wordt geslagen tussen wetenschap en spiritualiteit kunnen hierbij ook van toepassing zijn. De inzet hiervan is mede afhankelijk van jouw behoefte, interesse en motivatie.

Vertrouwenspersoon

Mocht je een traject willen volgen – dat in de regel meerdere behandelingen beslaat – dan kan het raadzaam zijn dat je een vertrouwenspersoon achter de hand hebt. Op die manier kun je hetgeen dat eventueel achteraf loskomt desgewenst bespreken met een derde persoon.
In mijn ervaring is een aparte vertrouwenspersoon niet altijd nodig. Er zijn ook andere creatieve manieren om dit eigen innerlijke proces zelf een plek te geven. Ook hier speelt de eerdergenoemde eigen verantwoordelijkheid een rol.
Een aparte vertrouwenspersoon kan iemand zijn in de vorm van een coach, psychotherapeut of psycholoog/psychiater waarbij je al een regulier traject volgt. Het kan ook iemand uit jouw eigen netwerk zijn (vrienden, familie of anderszins).
Het gaat er mij hier vooral om dat zowel het traject zelf als jouw eigen, actuele levenssituatie zo ‘veilig’ mogelijk voor jou zijn. Optimale omstandigheden creëren nu eenmaal vaak de beste resultaten.

Praktische info:

Mocht je geïnteresseerd zijn in dit traject neem vrijblijvend contact met me op. Telefonisch, per Whatsapp of per email.

Contact: https://praktijkdehanden.nl/contact/

Wees welkom!