‘Bevallen’ ⁉️ – hoe drukpunten hun eigen multi-functionele zorg kunnen bieden ?

“Zou u mijn bevalling kunnen stimuleren zodat ik op tijd ben?” Dit is een vraag die ik in m’n praktijk eens in de zoveel tijd krijg. Los van het gegeven dat ik me iedere keer weer vereerd voel om hier met acupressuur een bijdrage aan te mogen leveren, is het ondertussen ook een vraag geworden waar ik m’n eigen vraagteken bij plaats. Waarom komt een dergelijk verzoek meestal op de valreep terwijl het met enige voorkennis bij de zwangere vrouw een geheel ander verhaal kan worden?

De redenen voor een dergelijk verzoek zijn alleszins begrijpelijk. Men wil graag op tijd thuis op geheel eigen wijze bevallen, wil liever geen medische inleiding of is de zwangerschap met de zwaarwegende laatste loodjes gewoonweg meer dan zat. Acupressuur, de handmatige manipulatie van energetische acupunctuurpunten op het lichaam, ook wel drukpunten genoemd, kan hier uitkomst bieden. Maar waarom wachten tot de uitgerekende datum of het moment dat men zelfs al over tijd is? Dit betekent praktisch dat één of hooguit twee behandelingen het gewenste resultaat moeten opleveren. Nog los van de geestelijke druk of zelfs stress die op zo’n moment bij menig vrouw bestaat. In mijn ervaring is dit aspect misschien wel de belangrijkste die een succesvolle behandeling in de weg kan staan. Het moet nu of tenminste morgen gebeuren. Stante pede!

Uit de praktijk is gebleken dat het vroegtijdig beginnen van een dergelijke acupressuur-stimulatie met zo’n 4 à 5 weken voor de uitgerekende datum meer succes kan hebben. Een periode die de zwangere vrouw, even los van het ontbreken van de ’last minute stress’, nog meer voordelen biedt. Na een heldere instructie van de behandelaar kan in principe iedere aanstaande moeder hiermee thuis zelf aan de slag. Dit bespaart haar tijd en geld. Tevens biedt het de mogelijkheid om voor de eigenlijke bevalling meer vertrouwd te raken met haar eigen lichaam. Juist omdat deze drukpunten in staat zijn om verschillende niveau’s en verbindingen in het lichaam aan te raken.

Het belangrijkste voordeel is misschien wel dat het zo vlak voor de geboorte een hechtere, emotionele band tussen de aankomende moeder en vader kan creëren. Het geeft de vrouw de gelegenheid om de eigen partner hierin te betrekken als hij hier tenminste voor openstaat. Hij kan op zijn beurt op deze manier niet alleen beter wennen aan het aankomende vaderschap, maar kan eveneens van tevoren vertrouwd raken met het gebruik van de punten. Dit laatste kan ook weer van pas komen als zij beiden tijdens de eigenlijke bevalling eveneens gebruik willen maken van de acupressuur. Ook van dit laatste is inmiddels bekend dat het kan bijdragen tot een kortere, meer soepel verlopende bevalling.

Kortom, de zwangerschap-acupressuur kan in de laatste fase van het geboorteproces een uitstekend niet-medisch alternatief zijn. Afgezien van z’n mogelijke effectiviteit zit de toegevoegde waarde in ‘de extra zorg’ die het tevens kan geven. Zorg die bij de bevalling minstens zo bepalend kan zijn. Of, om het tenslotte vanuit de behoeftes van het lichaam zelf te bekijken, drukpunten gedijen blijkbaar het beste als zij de tijd, aandacht en rust krijgen die idealiter de eerste voorwaarden zijn bij iedere geboorte ?