‘Positieve gezondheid’ – Ben je meer dan jouw ziekte❓

“Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal”, aldus de arts Machteld Huber over haar geesteskindje. Het ‘Institute for Positive Health’ (iPH) dat in 2015 door haar is opgericht. Haar belangrijkste motivatie hiervoor waren haar eigen ziektes die haar lieten inzien dat de huidige gezondheidszorg met de medische focus ontoereikend is. De achterliggende inspiratie van het iPH is om van Nederland de grootste ‘Blue Zone’ ter wereld te maken. D.w.z. een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld. Als je met een dergelijk ideaal de Nederlandse bevolking niet geheel achter je krijgt, hoe dan nog wel?

‘Geen woorden maar daden’ lijkt ook een van de motto’s van het iPH te zijn. Ondertussen is er sprake van ‘een Nederlandse beweging’ die ook internationaal bekendheid heeft gekregen. Hun streven is om het concept ‘Positieve Gezondheid’ niet alleen te implementeren in alle geledingen van de Nederlandse gezondheidszorg, maar eveneens op de gebieden van ondermeer het overheidsbeleid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Een ambitie die tevens aangeeft dat het concept hier ook een krachtige sociaal-maatschappelijke betekenis kan krijgen met de potentie om onze samenleving op een baanbrekende manier te transformeren. Met als pijlers meer aandacht voor zingeving, kwaliteit van leven en meedoen in de maatschappij.

Het praktische instrument dat de kern vormt van de iPH-methode is het zogenaamde spinnenweb. Een vragenlijst die 6 domeinen omvat die tezamen ‘positieve gezondheid’ vormen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Vul deze vragenlijst zelf ook eens in via hun website. Of je nu momenteel wel of niet klachten hebt. In het eerste geval kan het o.a. leiden tot minder focus op de eigen klacht(en) door meer levensvervulling te vinden op de andere vlakken. In het laatste geval kan het o.a. werken als een praktische, zelf-te-doen toetssteen of een simpele reminder voor hetgeen je momenteel dankbaar kan zijn. Maar, zoals eerder aangegeven, de grootste bijdrage die het iPH nu direct kan leveren is een paradigma verschuiving in ons denken over gezondheid. En dit wordt weleens tijd (!)

PS https://lnkd.in/eH5feMye