☞ ‘LONG COVID’ – welk perspectief biedt de Chinese geneeskunde hierbij? 👀

De Traditionele Chinese geneeskunde (TCG) kan een uitkomst zijn als het gaat om Long Covid-klachten. Maar hoeveel mensen weten dit tegenwoordig eigenlijk? Afgaande op de reguliere media weinig tot niemand.
Een algehele vermoeidheid, verminderde conditie, kortademigheid, moeite met concentratie en geheugen (‘hersenmist’) of slaapstoornissen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van symptomen die tegenwoordig iemand zowel privé als in de werksfeer in een onzekere, slopende wachtstand kunnen zetten. Nog los van de ontwrichtende, psychische effecten ervan, die bijv. depressie in de hand kunnen werken.
Een van de pijlers van de TCG is dat het beschikt over diverse therapieën zodat deze ziekte vanuit verschillende geneeswijzen kan worden benaderd. Ondertussen is ook gebleken dat Long Covid vraagt om een op het individu afgestemde behandeling vanwege het zeer diverse scala aan symptomen. Een andere pijler waarmee de TCG zich onderscheidt: een holistische, op maat gemaakte behandeling.
Tenslotte laat ik hier ook graag anderen aan het woord (https://zhong.nl/) zoals de ervaringen van meerdere Long Covid-cliënten met TCG-therapeuten en deze zelfde collega-therapeuten die hun blik op Long Covid delen. Kortom, mocht je in de reguliere geneeskunde geen of onvoldoende heil kunnen vinden als het gaat om jouw klachten, neem eens contact op met een TCG-therapeut in jouw buurt. Mijn deur staat in ieder geval open.